Si mendon Bashkia Lezhë për ta zgjidhur këtë problem…

525

Duke marrë shkas nga një video e publikuar në faqen Lezha Press, ku disa qenë endacakë shfaqen duke lozur me kalimtarë të rastit, vendosëm të mos vijonim të qëndronim indiferentë ndaj kësaj situate qoftë në rastin kur qentë e pastrehë lozin me qytetarët qoftë në rastin kur ata bëhen agresivë, sidomos kur mbesin pa ushqim për një kohë të gjatë.

Përtej videos së publikuar në mendojmë se kjo është një çështje me rëndësi për komunitetin dhe i mëshojmë me forcë idesë se kjo çështje duhet adresuar sa më parë.

Trajtimin e problemit të qenve të pastrehë në një qytet, Bashkia Lezhë thotë se kërkon një qasje të shumëanshme. Kjo mund të përfshijë:

Programe sterilizimi për të reduktuar numrin e këlyshëve dhe koteleve të padëshiruara.

Programet e adoptimit dhe nxitjes për të gjetur shtëpi për qentë e pastrehë.

Programe edukimi për të mësuar pronarët/adoptuesit e përgjegjshme të kafshëve shtëpiake dhe rëndësinë e sterilizimit dhe vaksinimit.

Puna me vendstrehimet lokale dhe organizatat e shpëtimit për të siguruar burime dhe mbështetje për qentë e pastrehë.

Bashkëpunimi me grupet e komunitetit dhe organizatat qeveritare për të adresuar çështje të tilla si varfëria dhe strehimi i përballueshëm që mund të kontribuojnë në problemin e qenve të pastrehë.

Zbatimi i rreptë i rregullave dhe rregulloreve për pronësinë e kafshëve shtëpiake dhe gjithashtu sigurimi i një ndëshkimi të duhur për ata që nuk e ndjekin atë.

(Pyetjes në lidhje skype për këtë problem për Kryetarin e Bashkisë Lezhë)

Si mendon Bashkia Lezhë për ta zgjidhur këtë problem? Ai iu përgjigj:

Siç e dini shumë prej jush, qyteti ynë është përballur me një problem në rritje të qenve të pastrehë. Këto kafshë jo vetëm që po vuajnë në rrugë, por ato po shkaktojnë gjithashtu shqetësime sigurie për komunitetin tonë.

Si Kryetar i Bashkisë, jam i përkushtuar për të gjetur zgjidhje për këtë çështje. Ne nuk mund thjesht të mbyllim një sy ndaj vuajtjeve të këtyre krijesave të pafajshme dhe problematikave që krijojnë.

Para së gjithash, ne duhet të trajtojmë shkakun rrënjësor të problemit: shtimin e papërballueshëm të tyre. Për këtë qëllim, ne do të avancojmë një program gjithëpërfshirës sterilizimi dhe vaksinimi për të reduktuar numrin e këlyshëve dhe koteleve të padëshiruara. Ne gjithashtu do të punojmë me strehimet lokale dhe organizatat e shpëtimit për të gjetur shtëpi për qentë e pastrehë përmes programeve të adoptimit dhe mbajtjes.

Përveç kësaj, ne do të zbatojmë programe edukimi për të mësuar e ndërgjegjësuar adoptuesit e përgjegjshme të kafshëve shtëpiake dhe rëndësinë e sterilizimit dhe vaksinimit. Ne gjithashtu do të bashkëpunojmë me grupet e komunitetit dhe organizatat qeveritare për të adresuar çështje të tilla si varfëria dhe strehimi i përballueshëm që mund të kontribuojnë në problemin e qenve të pastrehë.

Ne do të zbatojmë gjithashtu rregulla dhe udhëzime strikte për pronësinë e kafshëve shtëpiake dhe do të sigurojmë ndëshkimin e duhur për ata që nuk i ndjekin ato.

E kuptoj që disa prej jush mund të kenë shqetësime për koston e këtyre programeve, por ju siguroj se ato do të jenë neutrale ndaj buxhetit dhe do të financohen përmes granteve dhe partneriteteve me organizata private.

Kërkoj mbështetjen tuaj ndërsa punojmë së bashku për të adresuar këtë çështje të rëndësishme. Së bashku, ne mund ta bëjmë qytetin tonë një vend më të mirë për njerëzit dhe kafshët shtëpiake.”