Ndreu hedh votën dhe i fton të gjithë të bëjnë gjithashtu

265

Ndërgjegjësimi dhe shprehja e vullnetit nis nga vota. Të votosh është një e drejtë dhe detyrë qytetare dhe morale.

Të nderuar qytetarë ju ftoj t’a shprehni vullnetin në mënyrë demokratike, me standarte të larta etike e qytetarie dhe të mos e neglizhoni rëndësinë e votës suaj.

Unë votova, voto dhe ti!