Erdhi radha e Tales! Shpaloset masterplani i 2 zonave të Rëndësisë Kombëtare në Lezhë

"Ti je ajo që bën, jo ajo që thua se do bësh", thotë Karl Jung. Ndoshta thënia e mençur e psikologut të madh Karl Jung,...