A është Tatimi mbi Vleren e Shtuar kërcënim për Biznesin e Vogël?

Duket se biznesi i vogël ndodhet në një moment konfuz, ndaj në këtë artikull do mundohemi të sqarojmë në mënyrë të përmbledhur efektet e...

DRSSH Lezhë: Fushatë sensibilizuese për një pension më të mirë në të ardhmen

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore në Lezhë vijon fushatat sensibilizuese në lidhje me skemat e kontributeve, me anë të këtij mesazhi jepen sqarimet e...

“Hylli i Dritës” në Troshan, aty ku të ushqyerit mirë vjen nga dashuria për...

Dëshira për të njohur historinë e popullit tim është e ngjizur thellë në mua, si diçka të cilës nuk i shmangem dot, nuk e...

Gjobat e Kontrollit Rrugor tashmë i verifikoni dhe i paguani nga celulari

Të gjithë drejtuesit e mjeteve mund të verifikojnë nëse kanë gjoba në portalin unik qeveritar e-albania. “Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR” është...
Reklamë

TË FUNDIT