Mblidhet Këshilli i Bashkisë Lezhë, ja 8 pikat që u diskutuan!

Me anë të një njfotimi të shpërndarë nga Kryetari i Këshilli Bashkiak Z. Ernest Rakaj është thirrur ditën e sotme mbledhja e këtij këshilli, i cili, në rend të ditës ka patur një sërë projekt-vendimesh që lidhen kryesisht me çuarjen përpara të masave, lehtësirave, dhe ndihmës për familjet dhe bizneset për shkak të COVID19.

Në këtë rend dite të Këshillit, u kërkua gjithashtu informacion nga institucioni i Bashkisë Lezhë në lidhje me masat e marra për mbarëvajtjen e sezonit turistik.