Irlanda hap dyert për emigrantët e paligjshëm, sot bëhet publike “falja e letrave”…

E përditshmja irlandeze Irish Examiner, ka publikuar sot lajmin e asaj që pritet të ndodhë në harkun e orëve të ardhshme me lëvizjen e fundit nga Ministria e Drejtësisë, ku thuhet se:

Përmes një akti të bujarisë shpirtërore shteti irlandez do t’u japë mundësinë emigrantëve të paligjshëm, të aplikojnë dhe të marrin dokumentet e rregullta të qëndrimit në Irlandë.

Kriteret e vetme të aplikimit janë:

  • Aplikanti duhet të ketë të paktën 4 vite qëndrimi pa dokumenta në territorin irlandez, nëse është individ.
  • Aplikanti duhet të ketë të paktën 3 vite qëndrimi pa dokumenta në territorin irlandez, nëse është familjar.
  • Aplikanti duhet të ketë të paktën 2 vite qëndrimi pa dokumenta në territorin irlandez, nëse është azilkërkues.

Deri në 17,000 emigrantë pa dokumente “që jetojnë në hije” mund të bëhen shtetas irlandez nën një amnisti që do të shpallet sot.

Prej tyre, 3000 besohet se janë fëmijë.

Ministrja e Drejtësisë Helen McEntee do të konfirmojë se njerëzve që jetojnë ilegalisht në Irlandë do t’u jepet leja për të qëndruar zyrtarisht këtu.

Skema, pjesë e Planit të saj të Drejtësisë 2021, do të jetë për migrantët afatgjatë pa dokumente dhe vartësit e tyre të kualifikuar, për sa kohë që plotësohen kriteret specifike.

Aplikantët e suksesshëm do të marrin leje imigrimi, akses në tregun e punës dhe mund të fillojnë rrugën drejt shtetësisë.

Lëvizja e zonjës McEntee mund të shihet si nxitje e përpjekjes së Irlandës për të kërkuar lehtësim për irlandezët e padokumentuar në Shtetet e Bashkuara nën presidencën Joe Biden.

“Unë besoj se në hapjen e kësaj skeme, ne po demonstrojmë të njëjtin vullnet të mirë dhe bujari shpirtërore që kërkojmë t’u tregohet irlandezëve të panumërt që u larguan nga ky ishull për të ndërtuar jetën e tyre diku tjetër.”

Për t’u marrë parasysh fakti se, ata që aplikojnë duhet të kenë një periudhë katërvjeçare qëndrimi pa dokumente në shtet, ose tre vjet në rastin e atyre me fëmijë, thuhet në plan.

Skema do të hapet online për aplikime në janar.

Ajo do të jetë e hapur për ata që nuk kanë leje aktuale për të qëndruar në Irlandë. Këta janë njerëz që ndoshta kanë ardhur ilegalisht ose leja e tyre ka skaduar ose është tërhequr vite më parë.

Sipas propozimit, një tarifë prej 700 euro do të zbatohet përgjithësisht për aplikimet për njësinë familjare, duke përfshirë fëmijët deri në 23 vjeç, për të ndihmuar në mbulimin e kostos së administrimit. Një tarifë prej 550 € do të aplikohet për aplikimet individuale.

“Meqenëse skema u drejtohet kryesisht atyre që mund të jenë të margjinalizuar ekonomikisht dhe socialisht si rezultat i statusit të tyre pa dokumente, nuk do të ketë asnjë kërkesë që aplikantët të demonstrojnë se nuk do të ishin një barrë financiare për shtetin,” thuhet në plan.

Ata me një urdhër dëbimi ekzistues mund të aplikojnë nëse plotësojnë kërkesat minimale të qëndrimit pa dokumente dhe “aplikantët duhet të plotësojnë standardet në lidhje me karakterin e mirë dhe rekordin/sjelljen kriminale dhe të mos përbëjnë kërcënim për shtetin”.

Të paturit e dënimeve për kundërvajtje nuk do të rezultojë në vetvete në përjashtim.

Zyrtarët e zonjës McEntee kanë thënë se nuk ka të dhëna të besueshme për numrin e personave pa dokumente në shtet, por studimet sugjerojnë se mund të ketë deri në 17,000 persona pa dokumente, duke përfshirë deri në 3,000 fëmijë.

Ata besojnë se shumë mund të jenë të punësuar, edhe pse ka të ngjarë të punësohen me pagë të ulët.

“Duke pasur parasysh se ata që do të përfitojnë nga kjo skemë aktualisht jetojnë në hije, është e vështirë të thuhet se sa do të kualifikohen, por ne po e hapim këtë skemë për gjashtë muaj nga janari për t’i lejuar njerëzit të dalin dhe të rregullojnë statusin e tyre. tha zonja McEntee.

“Do të sjellë një siguri dhe qetësi shpirtërore shumë të nevojshme për mijëra njerëz që tashmë jetojnë këtu dhe japin një kontribut të vlefshëm për shoqërinë dhe ekonominë tonë, shumë prej të cilëve mund të jenë të cenueshëm për shkak të rrethanave të tyre aktuale të emigracionit.”

Skema do të përfshijë një proces paralel për zbatimin e rekomandimit të përfshirë në raportin e grupit këshillues të ekspertëve, të udhëhequr nga Dr. Catherine Day, duke lejuar aplikantët e mbrojtjes ndërkombëtare që kanë një aplikim të pazgjidhur për mbrojtje ndërkombëtare dhe kanë qenë në procesin e azilit për një minimum dy vjet për të aplikuar.